Project information
Oppidum jako urbánní krajina: multidisciplinární přístup ke zkoumání prostorové struktury "intra muros" (OPPUK)

Investor logo
Project Identification
GA19-02606S
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Institute of Geology of the ASCR, v. v. i.

"Keltská" oppida - rozsáhlé opevněné areály - představují výrazný urbanizační fenomén závěru doby železné. Předkládaný projekt se zaměří na multidisciplinární výzkum "prázdných" míst na oppidu, na kterých nebyla zjištěna žádná zástavba. Studie bude vedena na konkrétním příkladu oppida Mt. Beuvray/Bibracte ve Francii, na jehož výzkumu se podílí tým Ústavu archeologie a muzeologie FF MU od roku 2006. Výsledky výzkumu budou založeny na souborné interpretaci dat získaných geofyzikálními, archeologickými, geologickými a paleoekologickými metodami, umožní řešit otázku způsobu využívání těchto ploch a způsobu nakládání s prostorem "intra muros".

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.