Project information
Římské reálie: workshop

Project Identification
MUNI/FR/1047/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je určen k praktickému prohloubení povinného předmětu magisterského studia Dějin starověku Římské reálie. Výsledkem bude doplňující workshop s možností opakovaného zápisu, v němž studenti budou moci získané teoretické poznatky prakticky aplikovat. Konkrétně bude zaměřen na rekonstrukci dobového odívání, stolování, života v domácnosti antického Říma.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.