Project information
Kázání jako žánr starší české literatury a jeho společenský kontext

Project Identification
MUNI/FR/1369/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu „Kázání jako žánr starší české literatury a jeho společenský kontext“ je vytvořit výběrový stejnojmenný kurz pro výuku na Ústavu české literatury a knihovnictví. Studenti se seznámí se vznikem a vývojem kázání jako svébytného žánru od počátků až do doby barokní, pochopí jeho funkci jako nástroje lidské komunikace a osvojí si rétorické strategie v něm uplatňované. Výstupem bude e-learningový kurz v Moodlu (ELFu) umožňující opakované využití i v dalších semestrech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.