Kázání jako žánr starší české literatury a jeho společenský kontext

Kód projektu
MUNI/FR/1369/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu „Kázání jako žánr starší české literatury a jeho společenský kontext“ je vytvořit výběrový stejnojmenný kurz pro výuku na Ústavu české literatury a knihovnictví. Studenti se seznámí se vznikem a vývojem kázání jako svébytného žánru od počátků až do doby barokní, pochopí jeho funkci jako nástroje lidské komunikace a osvojí si rétorické strategie v něm uplatňované. Výstupem bude e-learningový kurz v Moodlu (ELFu) umožňující opakované využití i v dalších semestrech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.