Jak číst českou literaturu 19. století (ČetbaJS19)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/1741/2018
Project Period
1/2019 - 5/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Jedná se o inovaci výběrového kurzu CJBC310 Jak číst českou literaturu 19. stol. vyučovaného kontaktně s e-learningovou podporou v ELFu. Výchozím pro práci studentů bude modul Kniha, jejíž kapitoly budou studenti ve dvojicích nebo samostatně zpracovávat tak, aby na konci semestru vznikla "skripta" z témat probíraných v semináři. Náplň kapitol bude propojena s fóry, do nichž budou studenti týdně vkládat interpretačně návodné otázky k tématu hodiny (četbě), a v Knize je budou doplňovat reflexemi, videi, obrazovými přílohami a dalšími interaktivními materiály. Z těchto otázek doplněných domácí přípravou (videi, internetovými odkazy, kvízem, interaktivními materiály) vznikne Kniha ("skriptum") materiálů k interpretovaným textům z 19. stol. rozebíraných v hodině. Povinným výstupem bude vytvoření posteru z jedné kapitoly, již budou během semestru ve dvojicích zpracovávat a v zápočtovém týdnu ji budou prezentovat na "posterové konferenci", a tím opakovat látku jednotlivých hodin semestru.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.