Jak číst českou literaturu 19. století (ČetbaJS19)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/1741/2018
Období řešení
1/2019 - 5/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Jedná se o inovaci výběrového kurzu CJBC310 Jak číst českou literaturu 19. stol. vyučovaného kontaktně s e-learningovou podporou v ELFu. Výchozím pro práci studentů bude modul Kniha, jejíž kapitoly budou studenti ve dvojicích nebo samostatně zpracovávat tak, aby na konci semestru vznikla "skripta" z témat probíraných v semináři. Náplň kapitol bude propojena s fóry, do nichž budou studenti týdně vkládat interpretačně návodné otázky k tématu hodiny (četbě), a v Knize je budou doplňovat reflexemi, videi, obrazovými přílohami a dalšími interaktivními materiály. Z těchto otázek doplněných domácí přípravou (videi, internetovými odkazy, kvízem, interaktivními materiály) vznikne Kniha ("skriptum") materiálů k interpretovaným textům z 19. stol. rozebíraných v hodině. Povinným výstupem bude vytvoření posteru z jedné kapitoly, již budou během semestru ve dvojicích zpracovávat a v zápočtovém týdnu ji budou prezentovat na "posterové konferenci", a tím opakovat látku jednotlivých hodin semestru.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.