Project information
Dokončení a vydání autorské odborné monografie "Democracy Contra Non-Democracy. Central Europe Between Progress and Tradition"

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/E/0553/2019
Project Period
6/2019 - 9/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je podpora dokončení a vydání odborné monografie Democracy Contra Non-Democracy. Central Europe Between Progress and Tradition v jednom z nejprestižnějších světových nakladatelství: Cambridge University Press (CUP). Žadatel je jediným autorem monografie, ta bude plně dedikována MU.
Žadatel již zahájil komunikaci s CUP, standardní doba recenzního řízení je 3 měsíce. V momentu podání projektu tedy žadatel negarantuje, že monografie bude v CUP skutečně vydána. V případě, že bude odmítnuta, budou oslovena nakladatelství, v nichž již žadatel publikoval (Routledge, Palgrave).
Výsledek je v momentu podání projektu ve středním stupni rozpracovanosti, rukopis by měl být dokončen k 31. lednu 2020. Předpokládaný termín vydání: léto 2020.
Požadované finanční prostředky mají napomoci realizaci finálního výzkumu na téma závěrečné kapitoly (napětí mezi liberálními a neliberálními politickými proudy ve střední Evropě v prvních dvou dekádách XXI. století) včetně uskutečnění dodatečných konzultací se zahraničními odborníky (Maďarsko, Polsko, Rakousko) a hladkému procesu edice monografie.
Výsledek má z hlediska excelence potenciál uspět v kvalitativním hodnocení výzkumu, neboť žadatel se jako spoluautor či koeditor v posledních 5 letech podílel na publikování 4 monografií v prestižních zahraničních nakladatelstvích, přičemž jedna z nich byla r. 2017 navržena mezi 10% nejlepších výsledků do hodnocení v rámci modulu 1 Metodiky „M17+“.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.