Informace o projektu
Dokončení a vydání autorské odborné monografie "Democracy Contra Non-Democracy. Central Europe Between Progress and Tradition"

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/E/0553/2019
Období řešení
6/2019 - 9/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je podpora dokončení a vydání odborné monografie Democracy Contra Non-Democracy. Central Europe Between Progress and Tradition v jednom z nejprestižnějších světových nakladatelství: Cambridge University Press (CUP). Žadatel je jediným autorem monografie, ta bude plně dedikována MU.
Žadatel již zahájil komunikaci s CUP, standardní doba recenzního řízení je 3 měsíce. V momentu podání projektu tedy žadatel negarantuje, že monografie bude v CUP skutečně vydána. V případě, že bude odmítnuta, budou oslovena nakladatelství, v nichž již žadatel publikoval (Routledge, Palgrave).
Výsledek je v momentu podání projektu ve středním stupni rozpracovanosti, rukopis by měl být dokončen k 31. lednu 2020. Předpokládaný termín vydání: léto 2020.
Požadované finanční prostředky mají napomoci realizaci finálního výzkumu na téma závěrečné kapitoly (napětí mezi liberálními a neliberálními politickými proudy ve střední Evropě v prvních dvou dekádách XXI. století) včetně uskutečnění dodatečných konzultací se zahraničními odborníky (Maďarsko, Polsko, Rakousko) a hladkému procesu edice monografie.
Výsledek má z hlediska excelence potenciál uspět v kvalitativním hodnocení výzkumu, neboť žadatel se jako spoluautor či koeditor v posledních 5 letech podílel na publikování 4 monografií v prestižních zahraničních nakladatelstvích, přičemž jedna z nich byla r. 2017 navržena mezi 10% nejlepších výsledků do hodnocení v rámci modulu 1 Metodiky „M17+“.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.