The Entropy-Reduction Model of Ritualized Behavior

Project Identification
MUNI/E/0537/2019
Project Period
6/2019 - 5/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen na dokončení publikace článku „The Entropy-Reduction Model of Ritualized Behavior: Investigating the Proximate Mechanisms of Ritual’s Anxiolytic Effects,” který má za cíl představit model evolučních procesů, jež formovaly rituál jako formu lidského chování vedoucí ke snížení úzkosti. Abstrakt publikace byl již přijat do speciálního čísla časopisu Philosphical Transactions of the Royal Society B, který je v prvním decilu titulů v rámci svého oboru. Speciální číslo s názvem “Ritual renaissance: New insights into the most human of behaviors” bude sdružovat práce od špičkových vědců zabývajících se rituálem. Navrhovaná práce má tudíž vysoký potenciál stát se publikací s širokým dosahem a vlivem.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.