E-learningová podopora k výuce české literatury v propedeutických a literárněhistorických kurzech

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0571/2019
Project Period
6/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt specifikuje podobu e-learningové podpory k jednomu stávajícímu a k jednomu nově zaváděnému přednáškovému kurzu. Stávajícím kurzem je přednáška z Úvodu do studia literatury (CJC020 ve staré akreditaci, CJL01 v nové) a nově zaváděným je přednáška z české literatury 19. století I (CJL03), jež vzniká platností nové akreditace a je rozšířením a prohloubením dosavadní výuky 19. století na literárněvědné bohemistice na FF MU, neboť na ni bude navazovat část II v jarním semestru. Propojením propedeuticky zaměřené přednášky s literárněhistorickou budou studenti vedeni k reflektovanému učení elementárních oborových znalostí a k jejich aplikaci na literárněhistorický materiál literatury 19. stol. E-learningové nástroje mají napomoci procvičení znalostí, tím k jejich zapamatování a využití v dalších literárněvědných disciplínách oboru.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.