E-learningová podopora k výuce české literatury v propedeutických a literárněhistorických kurzech

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0571/2019
Období řešení
6/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt specifikuje podobu e-learningové podpory k jednomu stávajícímu a k jednomu nově zaváděnému přednáškovému kurzu. Stávajícím kurzem je přednáška z Úvodu do studia literatury (CJC020 ve staré akreditaci, CJL01 v nové) a nově zaváděným je přednáška z české literatury 19. století I (CJL03), jež vzniká platností nové akreditace a je rozšířením a prohloubením dosavadní výuky 19. století na literárněvědné bohemistice na FF MU, neboť na ni bude navazovat část II v jarním semestru. Propojením propedeuticky zaměřené přednášky s literárněhistorickou budou studenti vedeni k reflektovanému učení elementárních oborových znalostí a k jejich aplikaci na literárněhistorický materiál literatury 19. stol. E-learningové nástroje mají napomoci procvičení znalostí, tím k jejich zapamatování a využití v dalších literárněvědných disciplínách oboru.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.