Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703 (kod CEP: EF18_054/0014703)
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Technology Transfer Office
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science

Cílem projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU“ (HR4MUII) je vytvořit prostředí otevřené pro příchod a dlouhodobé působení špičkových domácích i zahraničních vědeckých pracovníků na Masarykově univerzitě. Projektové aktivity reagují na slabé stránky, které byly identifikovány ve SWOT analýze vědecko-výzkumných činností na MU. Projekt je plně v souladu se strategiemi na univerzitní, regionální, národní i evropské úrovni.

Realizací projektu dojde k nastavení strategického řízení v souladu se standardy definovanými Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků, a to na více než polovině fakult MU, které se rozhodly významně posílit své politiky lidských zdrojů. Tomu bude odpovídat komplexní systém rozvoje a vzdělávání vědeckých i nevědeckých pracovníků, který přispěje ke konkurenceschopnosti výzkumné organizace na globálním vědeckém pracovním trhu.

Na celouniverzitní úrovni bude rozvinut systém transferu technologií dle nejnovějších trendů, bude vytvořena jasná politika otevřeného přístupu k vědeckým informací a dojde k posílení vnímání univerzity jako vědecké instituce skrze rozvoj popularizace vědy.

Všechny aktivity přirozené navazují na projekt HR4MU a rozvíjí oblasti, které dosud nebyly na univerzitě komplexně řešeny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.