Informace o projektu
Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703 (kod CEP: EF18_054/0014703)
Období řešení
1/2020 - 4/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Centrum pro transfer technologií
Další fakulta/pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Cílem projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU“ (HR4MUII) je vytvořit prostředí otevřené pro příchod a dlouhodobé působení špičkových domácích i zahraničních vědeckých pracovníků na Masarykově univerzitě. Projektové aktivity reagují na slabé stránky, které byly identifikovány ve SWOT analýze vědecko-výzkumných činností na MU. Projekt je plně v souladu se strategiemi na univerzitní, regionální, národní i evropské úrovni.

Realizací projektu dojde k nastavení strategického řízení v souladu se standardy definovanými Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků, a to na více než polovině fakult MU, které se rozhodly významně posílit své politiky lidských zdrojů. Tomu bude odpovídat komplexní systém rozvoje a vzdělávání vědeckých i nevědeckých pracovníků, který přispěje ke konkurenceschopnosti výzkumné organizace na globálním vědeckém pracovním trhu.

Na celouniverzitní úrovni bude rozvinut systém transferu technologií dle nejnovějších trendů, bude vytvořena jasná politika otevřeného přístupu k vědeckým informací a dojde k posílení vnímání univerzity jako vědecké instituce skrze rozvoj popularizace vědy.

Všechny aktivity přirozené navazují na projekt HR4MU a rozvíjí oblasti, které dosud nebyly na univerzitě komplexně řešeny.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.