Role of Universities in the Regional Development (RURD)

Project Identification
609741-EPP-1-2019-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP
Project Period
10/2019 - 10/2021
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Universidade de Santiago de Compostela
Batumi Shota Rustaveli State University
NC for Educational Quality Enhancement
Vytautas Magnus University
JOANNEUM RESEARCH
Akaki Tsereteli State University
Shota Meskhia St.Teaching University of Zugdidi

Hlavním cílem projektu je rozvoj vysokoškolských institucí v zúčastněných regionech Gruzie tak, aby v maximální míře přispívaly k rozvoji regionů a místních komunit. Záměrem je vytvořit plány strategického rozvoje pro zúčastněné gruzínské VŠ instituce na základě analýz a výzkumů lokálních trhů, ve spolupráci s místními autoritami, sociálními partnery a místními politickými subjekty. Stranou nezůstává ani rozvoj managementu VŠ institucí ve spolupráci s evropskými VŠ partnery. Součástí projektu je řada workshopů a vzdělávacích aktivit.