Post-socialistická transformace základních škol – procesy, příběhy, dilemata

Investor logo
Project Identification
GA20-11275S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je prozkoumat a komplexně popsat každodenní život základní školy a jeho proměny v období post-socialistické transformace. Historicko-pedagogický výzkum je založen primárně na metodě orální historie, jejímž prostřednictvím budou získána data o proměnách každodenního života školy, ale také o životě a práci klíčových aktérů transformace – učitelů. Metoda orální historie je doplněna studiem dostupných dobových dokumentů. Řešení projektu je ukotveno v historiografickém přístupu dějin každodennosti, který čerpá řadu inspirací ze sociální antropologie. Hlavním výstupem projektu bude odborná monografie.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.