Tvorba čítanky didaktizovaných textů k předmětu "NJI_30 Politik und Gesellschaft in den deutschsprachigen Ländern" (Čítanka Politik und Gesellschaft)

Project Identification
MUNI/FR/1320/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvořit čítanku s didaktizovanými texty k předmětu NJI_30 Politika a společnost v německy mluvících zemích. Výběr textů do čítanky bude zohledňovat aktualitu témat a jejich jazykovou přiměřenost, didaktizace pak budou cílit především na systematický rozvoj dovednosti čtení s porozuměním v cizím jazyce a na nácvik argumentativního psaní navazující na diskutované texty.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.