Tvorba čítanky didaktizovaných textů k předmětu "NJI_30 Politik und Gesellschaft in den deutschsprachigen Ländern" (Čítanka Politik und Gesellschaft)

Kód projektu
MUNI/FR/1320/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je vytvořit čítanku s didaktizovanými texty k předmětu NJI_30 Politika a společnost v německy mluvících zemích. Výběr textů do čítanky bude zohledňovat aktualitu témat a jejich jazykovou přiměřenost, didaktizace pak budou cílit především na systematický rozvoj dovednosti čtení s porozuměním v cizím jazyce a na nácvik argumentativního psaní navazující na diskutované texty.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.