Project information
Románské jazyky a románské literatury 2020 (ROMJAZLIT20)

Project Identification
MUNI/A/1262/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem tohoto projektu je podpora doktorského studia ve dvou filologických oborech – románské jazyky a románské literatury. V obou oborech patří Ústav románských jazyků a literatur FF MU k předním školícím pracovištím v ČR. V současné době (10/2019) je na pracovišti vedeno 26 studentů doktorského studia, z toho 15 interních. Cílem projektu je podpora výzkumu, zejména podpora činnosti doktorandů. Způsob dosažení: usnadnění přístupu ke zdrojům informací, pramenům a odborné literatuře; nákup odborné literatury; zkvalitnění doktorských seminářů na meziuniverzitní a mezinárodní úrovni; podpora činnosti pedagogů zapojených do doktorského studia; materiální vybavení nutné k výzkumu a zkvalitnění studia; financování výstupů a publikací, podpora konferencí.

Publications

Total number of publications: 43


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.