Postdoc2MUNI

Investor logo
Project Identification
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016952
Project Period
1/2020 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology

Cílem projektu je obsazení postdoktorandských pozic ve výzkumných týmech na všech fakultách Masarykovy univerzity a na CEITEC MU. Tyto pozice přispějí k posílení vědeckého výkonu a mezinárodní spolupráce na MU. Výsledkem projektu bude 23 pracovních míst postdoků, kteří přispějí k tvorbě kvalitních výzkumných výsledků pod vedením zkušených mentorů. Širším dopadem projektu bude posílení excelence výzkumu v Brně a Jihomoravském kraji.