Výzkum křesťanství v čínských společnostech

Project Identification
MUNI/A/1322/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt je zaměřen na podporu kvalitativního výzkumu křesťanství v Číně a Taiwanu, a to jak současné situace, historického vývoje, tak i metodologických úskalí spojených s výzkumem křesťanství v čínském kontextu. Cílem je podpořit výzkum křesťanských denominací, které se v čínských společnostech musí přizpůsobovat odlišnému společenskému, kulturnímu a politickému kontextu a reagovat na jiné výzvy než v prostředí evropském. Výzkumné cíle budou postupně zpracovávané v diplomových pracích studentů zapojených do projektu. Studenti budou podporováni při snaze o publikování v recenzovaném studentském časopisu SACRA. Hlavním výsledkem pak bude prezentování výsledků projektu na konferenci.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.