Informace o projektu
Výzkum křesťanství v čínských společnostech

Kód projektu
MUNI/A/1322/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předkládaný projekt je zaměřen na podporu kvalitativního výzkumu křesťanství v Číně a Taiwanu, a to jak současné situace, historického vývoje, tak i metodologických úskalí spojených s výzkumem křesťanství v čínském kontextu. Cílem je podpořit výzkum křesťanských denominací, které se v čínských společnostech musí přizpůsobovat odlišnému společenskému, kulturnímu a politickému kontextu a reagovat na jiné výzvy než v prostředí evropském. Výzkumné cíle budou postupně zpracovávané v diplomových pracích studentů zapojených do projektu. Studenti budou podporováni při snaze o publikování v recenzovaném studentském časopisu SACRA. Hlavním výsledkem pak bude prezentování výsledků projektu na konferenci.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.