Archeologické terénní prospekce, exkavace a dokumentace I

Projekt navazuje na dlouhodobý výzkum ÚAM FF MU zaměřený na sociální struktury pravěku až raného novověku v nejširších souvislostech kulturních, prostorových a časových, a to jak prostřednictvím vlastního terénního výzkumu, tak zejména jeho teoretickým vyhodnocením za použití nejnovějších dokumentačních technik a informačních technologií, jež jsou nejen využívány na současné špičkové úrovni, ale taktéž speciálně vyvíjeny pro účely archeologického terénního výzkumu a jeho zpracování. Projekt se opírá o tři dlouhodobé systematické výzkumy klíčových lokalit (Tešetice-Kyjovice, Pohansko u Břeclavi, Rokštejn u Jihlavy), k nimž se připojují výzkumné aktivity v zahraničí, v oblasti Francie (Bibracte), Itálie (Pompeje), Albánie a Kréty (raně byzantská a arabská Kréta). Do všech výzkumných aktivit jsou zapojeni studenti ÚAM, na zkoumaných lokalitách v ČR probíhá letní prázdninová praxe.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.