Archeologické léto: Pravěký sídlištní areál, neolitický rondel. Návštěva probíhajícího archeologického výzkumu.

Title in English Archaeological summer: Prehistoric settlement area, Neolithic enclosure. Visiting ongoing archaeological excavation
Authors

TÓTH Peter

Year of publication 2021
Type Popularization text
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Těšetice-Kyjovice patří k nejvýznamnějším nalezištím moravského pravěku. Díky objevu rondelu – kruhového příkopového areálu – se lokalita stala známou i v zahraničí. Právě zdejší rondel byl totiž prvním komplexně prozkoumaným objektem tohoto typu ve střední Evropě. K nejstarším dokladům zdejšího osídlení patří rozlehlá osada kultury s lineární keramikou (v poloze „Sutny“), v jejímž zázemí se dochovalo i několik pohřbů. Stopy zde zanechali také nositelé kultur s vypíchanou a především moravskou malovanou keramikou – právě z této doby pochází zmíněný rondel. Osídlení zde pokračovalo i v eneolitu: v nedávné době byl odkryt komorový hrob vysoce postaveného příslušníka kultury se zvoncovitými poháry. V nedaleké poloze „Vinohrady“ bylo objeveno pohřebiště starobronzové únětické kultury a sídliště a pohřebiště horákovské kultury ze starší doby železné (halštatské). V uvedených termínech na lokalitě probíhá archeologický výzkum, můžete se tedy s námi podívat archeologům přímo „pod ruce“!
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.