Archeologické léto: Pravěký sídlištní areál, neolitický rondel. Návštěva probíhajícího archeologického výzkumu.

Autoři

TÓTH Peter

Rok publikování 2021
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Těšetice-Kyjovice patří k nejvýznamnějším nalezištím moravského pravěku. Díky objevu rondelu – kruhového příkopového areálu – se lokalita stala známou i v zahraničí. Právě zdejší rondel byl totiž prvním komplexně prozkoumaným objektem tohoto typu ve střední Evropě. K nejstarším dokladům zdejšího osídlení patří rozlehlá osada kultury s lineární keramikou (v poloze „Sutny“), v jejímž zázemí se dochovalo i několik pohřbů. Stopy zde zanechali také nositelé kultur s vypíchanou a především moravskou malovanou keramikou – právě z této doby pochází zmíněný rondel. Osídlení zde pokračovalo i v eneolitu: v nedávné době byl odkryt komorový hrob vysoce postaveného příslušníka kultury se zvoncovitými poháry. V nedaleké poloze „Vinohrady“ bylo objeveno pohřebiště starobronzové únětické kultury a sídliště a pohřebiště horákovské kultury ze starší doby železné (halštatské). V uvedených termínech na lokalitě probíhá archeologický výzkum, můžete se tedy s námi podívat archeologům přímo „pod ruce“!
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.