Project information
Sociální kapitál nemateriálního kulturního dědictví (Sociální kapitál ICH)

Project Identification
MUNI/A/1140/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Koncept sociálního kapitálu je v posledních desetiletích uplatňován různými vědními obory, jejichž zástupci se opírají o autority, jako je P. Bourdieu, Y. F. Fukuyama, R. D. Putnam a další. Projekt vychází z premisy, že jeden ze zásadních principů sociálního kapitálu spočívá ve sdílení skutečných nebo potencionálních zdrojů, znalostí a informací, které nabývá jednotlivec či skupina osob prostřednictvím více či méně institucionalizovaných vztahů. Řešitelský tým se bude zabývat, nakolik je možné tato teoretická východiska aplikovat na problematiku nemateriálního kulturního dědictví, které se stává důležitou složkou studia tradice a šířeji etnokulturních tradic.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.