Hudební vkus jako předmět etnologického výzkumu (hudební vkus)

Project Identification
MUNI/A/1158/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cieľom výskumu je definovať špecifiká etnologického bádania v problematike hudobného vkusu. Ako ľud tvorí svoje estetické súdy? Ide o kolektívny konštrukt toho, čo je vnímané za dobré a zlé, alebo ide o názor jednotlivca? Existujú generačné rozdiely alebo regionálne špecifiká vo vnímaní hudby na základe hudobného vkusu? Akú úlohu v tom hrá tradícia?
Tieto otázky mienim zodpovedať na príklade dychovej hudby ako špecifického žánru na hranici medzi artificiálnou a nonartificiálnou (v našom prípade ľudovou) hudbou, ktorý sa dynamicky presadil v rôznych sférach našej spoločnosti za posledné storočie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.