Project information
Proměny kolektivních reprezentací v českých zemích v soudobých dějinách (REKULT)

Project Identification
MUNI/A/1427/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt je součástí strategického vědeckého zaměření Historického ústavu FF MU orientovaného mimo jiné na zkoumání proměny dobových kolektivních reprezentací primárně v prostoru českých zemí v evropském kontextu v období 1938-2000. Jeho prioritou je vysoká odborná úroveň, otevřenost vůči nejnovějším metodologickým podnětům dalších humanitních a sociálních věd a promýšlení současných interpretací českých zemí v soudobých dějinách. Trvalým cílem je na jedné straně kvalitní heuristická práce a odpovídající prezentace výsledků bádání v rámci standardních vědeckých výstupů, na straně druhé intenzivnější zapojení mladých a začínajících badatelů a badatelek do již probíhajících výzkumů. Řešitelský tým, tvořeny z převážné části doktorskými studentkami a studenty, bude mít za cíl plnit vědecké úkoly spojené s výzkumným profilem pracoviště a přispět k hlubšímu poznání soudobých dějin.

Publications

Total number of publications: 48


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.