Proměny kolektivních reprezentací v českých zemích v soudobých dějinách (REKULT)

Předkládaný projekt je součástí strategického vědeckého zaměření Historického ústavu FF MU orientovaného mimo jiné na zkoumání proměny dobových kolektivních reprezentací primárně v prostoru českých zemí v evropském kontextu v období 1938-2000. Jeho prioritou je vysoká odborná úroveň, otevřenost vůči nejnovějším metodologickým podnětům dalších humanitních a sociálních věd a promýšlení současných interpretací českých zemí v soudobých dějinách. Trvalým cílem je na jedné straně kvalitní heuristická práce a odpovídající prezentace výsledků bádání v rámci standardních vědeckých výstupů, na straně druhé intenzivnější zapojení mladých a začínajících badatelů a badatelek do již probíhajících výzkumů. Řešitelský tým, tvořeny z převážné části doktorskými studentkami a studenty, bude mít za cíl plnit vědecké úkoly spojené s výzkumným profilem pracoviště a přispět k hlubšímu poznání soudobých dějin.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.