Project information
Oční pohyby u dyslektických žáků s využitím eye-trackingu (DYSET)

Project Identification
MUNI/A/1494/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Dyslexie je specifická porucha učení, která se projevuje chybami v dekódování slov, což komplikuje porozumění čtenému textu a snižuje motivaci ke čtení. Špatný čtenářský výkon ovlivňuje sebevědomí dítěte, zhoršuje adaptaci na školní prostředí a jeho psychosociální vývoj. Z těchto důvodů je potřeba provést přesnou diagnostiku a navazující reedukaci. Diagnostika se provádí v pedagogicko-psychologických poradnách. Vyšetření se zaměřuje na čtení, psaní, zrakovou a sluchovou percepci. Kognitivní procesy, mezi které patří i čtení, úzce souvisí s očními pohyby. Ty však nejsou během diagnostiky dyslexie zaznamenávány. Cílem projektu je srovnat parametry očních pohybů u dyslektických žáků a běžných čtenářů pomocí eye-trackingu a výsledky analýzy prezentovat na konferenci České asociace pedagogického výzkumu. Výsledky prohloubí dosavadní poznatky v oblasti dyslexie.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.