Informace o projektu
Oční pohyby u dyslektických žáků s využitím eye-trackingu (DYSET)

Kód projektu
MUNI/A/1494/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Dyslexie je specifická porucha učení, která se projevuje chybami v dekódování slov, což komplikuje porozumění čtenému textu a snižuje motivaci ke čtení. Špatný čtenářský výkon ovlivňuje sebevědomí dítěte, zhoršuje adaptaci na školní prostředí a jeho psychosociální vývoj. Z těchto důvodů je potřeba provést přesnou diagnostiku a navazující reedukaci. Diagnostika se provádí v pedagogicko-psychologických poradnách. Vyšetření se zaměřuje na čtení, psaní, zrakovou a sluchovou percepci. Kognitivní procesy, mezi které patří i čtení, úzce souvisí s očními pohyby. Ty však nejsou během diagnostiky dyslexie zaznamenávány. Cílem projektu je srovnat parametry očních pohybů u dyslektických žáků a běžných čtenářů pomocí eye-trackingu a výsledky analýzy prezentovat na konferenci České asociace pedagogického výzkumu. Výsledky prohloubí dosavadní poznatky v oblasti dyslexie.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.