Výskum scénických technológií vo vybraných nemeckých divadlách (TECHNO)

Project Identification
MUNI/A/1577/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zameraný na výskum scénickej technológie nemeckých divadiel. Má za úlohu doplniť a upraviť doposiaľ získané informácie o scénickej mechanike Janáčkovej opery v Brne. Projekt prebehne v Opernom divadle v Lipsku, divadle v Halle alebo Veimare a Opernom divadle v Berlíne. Ich spoločným menovateľom je osoba scénického technika Kurta Hammerlinga, ktorého návrhy technológií scény tvorili základ pre brnenské Janáčkovo divadlo.

Cestou porovnávania projektovej dokumentácie jednotlivých divadiel sa mienim dopracovať k prototypovým návrhom scén, ktoré Kurt Hammerling využil aj v prípade brnenského divadla. Keďže divadelné technológie skúmam aj na pozadí aktívnej účasti v predstavení, súčasťou výskumu je návšteva vybrananých predstavení vo vyššie menovaných divadlách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.