Project information
Ztracení na hraně staletí: Mladí lidé v současných prózách postkomunistického prostoru

Project Identification
MUNI/A/1360/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Uplynulo již více než třicet let od doby, kdy literatura mnoha slovanských zemí vykročila na svou novou pouť, pouť složitého hledání nového a přehodnocení starého. Konec totalitního režimu na přelomu století byl rozhodujícím popudem k výrazné změně, která se výrazně projevila i v literatuře. Ve většině slovanských literatur taková změna či přechod (častěji se užívá pojmu tranzice) nastal po roce 1989 a v mnohých přetrvává do teď. Spisovatelé východoslovanského prostoru se i v dnešní době věnují problematice hledání své národní identity a přehodnocování minulosti. V jejich prózách najdeme neutuchající otázky identity a zpracování následků postkomunistického traumatu, jež se staly příčinou narušení sebevnímání. Tyto literatury zpracovávají problematiku historické paměti a vnímání vlastní historie jiným způsobem, tj. potřebu odstranění bílých skvrn v dějinách, protože i když sovětské symboly už nezdobí stanice metra a ulice měst, zůstávají na rodinných fotografiích a v rodinných příbězích. V současných románech najdeme postavy mladé generace, kteří se ocitli v dobovém znejistění a trauma minulosti doprovází je po dlouhá leta. A tak současní spisovatelé svými postavami odráží povědomí, nervozitu a neklid své generace v dnešním nejistém období, což se stává pro literárního vědce zajímavou půdou pro zkoumání.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.