Project information
Barokní nástěnná malba mezi teorií a praxí

Investor logo
Project Identification
GA21-13208S
Project Period
1/2021 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
The Academy of Sciences of the Czech Republic
University of Pardubice

Projekt je zaměřen především na rekonstrukci dobových pracovních postupů, užívaných v 17. a 18. století při realizaci nástěnných maleb, zahrnující komunikaci a relace mezi umělci a objednavateli, koncipování nástěnných maleb a jeho literární zdroje v sakrálním a profánním prostředí, vztah maleb k architektuře, projekci nástěnných maleb (přípravné skici, kartony, podkresby, perspektivní projekce ad.), volbu a užití malířských technik, přípravu malířských podkladů, užití nástrojů, materiálů a technologií (lešení, typy technik nástěnných maleb, příprava a nanášení omítek, pigmenty, pojidla, nanášení malířských vrstev, retušování, zlacení ad.), a další aspekty související s realizací projektů monumentálních nástěnných maleb. V rámci projektu budou zkoumány relevantní literární zdroje (traktátová literatura, písemné prameny) a vybraná malířská díla. Hlavním výstupem projektu bude vědecká monografie, která shrne výsledky výzkumu a na pozadí studia dobové literatury i výsledků aktuálního restaurátorského výzkumu představí pracovní postupy užívané při realizaci nástěnných maleb 17. a 18. století na území českých zemí.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.