Informace o projektu
Barokní nástěnná malba mezi teorií a praxí

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-13208S
Období řešení
1/2021 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Akademie věd České republiky
Univerzita Pardubice

Projekt je zaměřen především na rekonstrukci dobových pracovních postupů, užívaných v 17. a 18. století při realizaci nástěnných maleb, zahrnující komunikaci a relace mezi umělci a objednavateli, koncipování nástěnných maleb a jeho literární zdroje v sakrálním a profánním prostředí, vztah maleb k architektuře, projekci nástěnných maleb (přípravné skici, kartony, podkresby, perspektivní projekce ad.), volbu a užití malířských technik, přípravu malířských podkladů, užití nástrojů, materiálů a technologií (lešení, typy technik nástěnných maleb, příprava a nanášení omítek, pigmenty, pojidla, nanášení malířských vrstev, retušování, zlacení ad.), a další aspekty související s realizací projektů monumentálních nástěnných maleb. V rámci projektu budou zkoumány relevantní literární zdroje (traktátová literatura, písemné prameny) a vybraná malířská díla. Hlavním výstupem projektu bude vědecká monografie, která shrne výsledky výzkumu a na pozadí studia dobové literatury i výsledků aktuálního restaurátorského výzkumu představí pracovní postupy užívané při realizaci nástěnných maleb 17. a 18. století na území českých zemí.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.