Project information
Analýza vědeckého využití virtuální rekonstrukce (AVVVR)

Project Identification
MUNI/C/1812/2020
Project Period
2/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Základní otázkou, kterou by měla magisterská práce zodpovědět, je myšlenka, zda může být virtuální rekonstrukce v archeologii použita pro analýzu, a zda tato data dokážou rozšířit stávající intepretace. Řešením tématu práce je využití prostorových dat z archeologických výzkumů při prostorové (3D) interpretaci v lokální a globální rovině. Lokální rovinu představuje sídelní jednotka, globální pak celkové sídliště a nejbližší okolí. Ač jsou virtuální rekonstrukce v současné době poměrně běžným řešením prezentace archeologických dat a 3D vizualizace se stává jakýmsi axiomem, pravdou je, že se lze často setkat s generalizací modelů (neodpovídají archeologickému poznání) a vysokou indiferentností kvality výstupů. Diplomová práce bude mít dva základní pilíře – teoretickou část, zaměřenou na problematiku přístupu archeologie k vizualizaci a rekonstrukci archeologických dat i jejich využitelnost, a technickou část, ve které se pokusím navrhnout technologické řešení automatizované rekonstrukce a následnou analýzu výsledků (např. agent-based modeling, predikční modelování či strojové učení/Artificial Inteligence), testované na příkladové studii ZSV Bystřec (Belcredi 2006), která se nachází na Drahanské vrchovině. Spolu s teoretickým základem pocházejícím z vynikajících diplomových prací bude možné využít moderních dokumentačních a analytických profesionálních metod (3D dokumentace, GIS či agentové modelování), které jsou pro tuto práci klíčové.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.