Muzejní prezentace I

Project Identification
MUNI/A/1123/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt si dáva za cieľ realizovať dva výstavné projekty: 1. putovnú výstavu zameranú na aktuálnu problematiku dejín epidémií a pandémií so zreteľom na južnú Moravu a 2. prezentáciu 40. rokov úspešných archeologických terénnych výskumov lokality Rokštejn. Oba výstavné projekty sa realizujú predovšetkým na báze bádania študentov archeológie a muzeológie a priameho zapojenia v ich príprave a realizácii. Putovná výstava bude smerovať najmä do stredných a základných škôl južnej Moravy a je jedným zo zásadných prvkov magisterského štúdia muzeológie, smerujúceho k získaniu praktických zručností v odbore. Cieľovou skupinou archeologickej výstavy je široká verejnosť. Fyzická dostupnosť oboch výstav bude rozšírená alternatívnym virtuálnym spracovaním prezentovaných tém.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.