Muzejní prezentace I

Projekt si dáva za cieľ realizovať dva výstavné projekty: 1. putovnú výstavu zameranú na aktuálnu problematiku dejín epidémií a pandémií so zreteľom na južnú Moravu a 2. prezentáciu 40. rokov úspešných archeologických terénnych výskumov lokality Rokštejn. Oba výstavné projekty sa realizujú predovšetkým na báze bádania študentov archeológie a muzeológie a priameho zapojenia v ich príprave a realizácii. Putovná výstava bude smerovať najmä do stredných a základných škôl južnej Moravy a je jedným zo zásadných prvkov magisterského štúdia muzeológie, smerujúceho k získaniu praktických zručností v odbore. Cieľovou skupinou archeologickej výstavy je široká verejnosť. Fyzická dostupnosť oboch výstav bude rozšírená alternatívnym virtuálnym spracovaním prezentovaných tém.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.