Doba (před)covidová: Epidemie v minulosti a současnosti. Materiály a statě

Autoři

JAGOŠOVÁ Lucie TIŠLIAR Pavol

Rok publikování 2021
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tato publikace obsahuje výsledky studentského bádání, které tvořily jeden ze základních pilířů, na kterém v současnosti stojí putovní výstava. Práce převážně s odbornou literaturou a prameny, publikovanými i na internetu, byla nakonec završena do podoby článků a statí. Autorsky se na nich podíleli studenti muzeologie, ať už jako samostatní autoři nebo v autorských kolektivech, zaměřených podle vymezených tematických celků. Publikace obsahuje 14 článků, zaměřených buď na vybrané infekční choroby, mor, pravé neštovice, tyfus, cholera, tuberkulóza, chřipka, pohlavní choroby aj., ale také na projevy nemocí ve společnosti a kultuře: populační vývoj, výtvarné umění, kult světců, mariánské sloupy, poezie a próza apod. Příspěvky nesměřují k řešení, či objasňování medicínských, příp. biologických problémů jednotlivých nemocí, ale jejich cílem bylo podchytit základní informace o původcích chorob, dějiny, osobnosti, které se podílely na jejich identifikaci, resp. vynalezli účinnou léčbu. Věnují prostor informacím o případné ochraně, prevenci, zmiňují možnosti léčby. V sociálně-kulturní orientovaných příspěvcích byl věnován prostor i na konkrétnější příkladovost. Pokud to bylo možné, v jednotlivých příspěvcích byla snaha zachytit vytýčený problém i ve vztahu k Moravě, příp. k českým zemím.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.