Project information
P-XRF data baseline for the micro-region of Těšetice-Kyjovice – Sutny site of the Lengyel culture. (Tesetice p-XRF)

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/0105/2021
Project Period
3/2021 - 6/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvořit databázi p-XRF dat pro zásadní sídliště lengyelské kultury na Moravě, unikátní rondelovou lokalitu s nálezy více než 400 fragmentů keramických ženských plastik.
Vytvoření lokální p-XRF data baseline je nezbytným předpokladem pro řešení otázky provenience lengyelské jemné keramiky a zejména rozsáhlého souboru keramických plastik, který ve střední Evropě nemá obdoby. Protože plastiky jsou cennými artefakty, není je možné ani v malém procentu podrobit destrukčním analýzám, které by prokázaly, zda původ keramické hmoty nebo některých jejích složek je či není místní. Měření p-XRF, které je nedestruktivní, může tyto metody nahradit, za předpokladu, že je vytvořena lokální databáze p-XRF dat, s nimiž se data získaná z plastik porovnávají. Přitom informace o tom, zda speciální druhy keramické produkce – plastiky a jemná tenkostěnná keramika – byly vyráběny v místě, nebo byly předmětem dálkové distribuce, jsou zcela klíčové pro objasnění mnoha aspektů zásadní společenské, kulturní a technologické změny, která v období rozvoje lengyelské kultury proběhla a vyústila v nástup komplexní společnosti nové epochy, tedy eneolitu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.