Project information
Paměť zvuku: evoluční principy interpretační tradice české hudby na příkladu děl Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany

Investor logo
Project Identification
TL05000527
Project Period
6/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Brno University of Technology
National Museum

Cílem projektu je vytvoření analytického nástroje pro hudebně interpretační praxi. Projekt zkoumá využití strojového učení a umělé inteligence pro zachycení vývoje interpretace české hudby na příkladech klavírních skladeb B. Smetany a A. Dvořáka. Kromě orientace v databázi nahrávek (dílo, datace, interpret) umožní vyvíjený software analýzu expresivity interpretačního výkonu (rytmu a tempových změn). Pomocí technického zpracování dosáhneme možnosti objektivnějšího porovnání historického vývoje hudebních nahrávek. Metody porovnávání interpretačně-hudebního přednesu budou vyvíjeny ve spolupráci s dalšími hudebními experty. Výstupem projektu bude metodika k muzikologickému využití softwaru, software, specializovaná databáze, článek v impaktovaném časopise a workshopy.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.