Project information
The Rites of Reverence: Roman Coronations of Miraculous Images as Means of Cultural Translation in East-Central Europe (The Rites of Reverence)

Investor logo
Project Identification
GA22-04023S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Tento projekt spočívá v komparativní analýze devíti korunovací tzv. divotvorných obrazů (Madon), které proběhly první polovině 18. století na území Habsburské monarchie a Rzeczypospolité. Korunovace byly vybrány tak, aby reprezentovaly různá kulturní prostředí. Lokality tedy leží na území dnešního Chorvatska, Rakouska, České republiky, Polska, Litvy, Ukrajiny a Běloruska. Z hlediska metodologického jde o historicko-antropologický výzkum, založený na zkoumání korunovací jako specifického rituálu. Projekt tak směřuje k odpovědi na otázku charakteru kulturních modelů v konfesijně a sociálně odlišných prostředích. Z praktického pohledu jde o projekt s extenzivním pramenným výzkumem ve 24 institucích a v 7 zemích.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.