Rekonstrukce provozu středověké hradní kuchyně v návaznosti na zacházení s odpadem na příkladu hradu Rokštejna (HradKuchRok)

Investor logo
Project Identification
GA22-02149S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
The Academy of Sciences of the Czech Republic

Hradní kuchyně představují specifické prvky architektury opevněných sídel, spolu s jejich provozem samotným. Tento projekt se zaměřuje na interdisciplinární výzkum rekonstrukce takového provozu na základě faktů získaných z archeologické situace. Případovou studií bude hrad Rokštejn, jež je dlouhodobě zkoumán od roku 1981, a který umožní pozorování vývoje provozu hradní kuchyně nejen v průběhu času a dynamických přestaveb hradu, ale také při změnách majitelů hradu. Archeologické situace s artefaktovým i ekofaktovým materiálem budou vybrány, tak aby souvisely s provozem kuchyně a jejím blízkým okolím, nebo se naopak zaměří na odpadové vrstvy, které mohou představovat odpadní materiál ze stolování. Předpokládané výsledky výzkumu budou založeny na souborné interpretaci dat získaných archeologickými, osteologickými a geologickými metodami, které umožní řešit otázku vzniku a skladby kuchyňského odpadu, ať už osteologické či keramické složky, a jaké ekonomické modely se pro hradní kuchyně dají aplikovat.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.