Informace o projektu
Rekonstrukce provozu středověké hradní kuchyně v návaznosti na zacházení s odpadem na příkladu hradu Rokštejna (HradKuchRok)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-02149S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Akademie věd České republiky

Hradní kuchyně představují specifické prvky architektury opevněných sídel, spolu s jejich provozem samotným. Tento projekt se zaměřuje na interdisciplinární výzkum rekonstrukce takového provozu na základě faktů získaných z archeologické situace. Případovou studií bude hrad Rokštejn, jež je dlouhodobě zkoumán od roku 1981, a který umožní pozorování vývoje provozu hradní kuchyně nejen v průběhu času a dynamických přestaveb hradu, ale také při změnách majitelů hradu. Archeologické situace s artefaktovým i ekofaktovým materiálem budou vybrány, tak aby souvisely s provozem kuchyně a jejím blízkým okolím, nebo se naopak zaměří na odpadové vrstvy, které mohou představovat odpadní materiál ze stolování. Předpokládané výsledky výzkumu budou založeny na souborné interpretaci dat získaných archeologickými, osteologickými a geologickými metodami, které umožní řešit otázku vzniku a skladby kuchyňského odpadu, ať už osteologické či keramické složky, a jaké ekonomické modely se pro hradní kuchyně dají aplikovat.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.