Project information
Neolitické plastiky ve světle analytických dat. Technologie výroby, doklady používání, mechanismy fragmentace a depozice. (NEOFIG DATA)

Investor logo
Project Identification
GA22-28334S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je získat robustní vícevrstvá analytická data o jednom z nejvýraznějších fenoménů postlineárních neolitických společností střední Evropy. Potenciál tvrdých měřitelných dat neolitických plastik je dosud nevytěžen, analyzovány byly jen jednotlivé plastiky. Kombinací ne destruktivních a mini-destruktivních metod optické mikroskopie, 3D analýzy ve vysokých rozlišeních a p-XRF měření navázaných na lokální baseline analyzujeme více než 300 fragmentů antropomorfních plastik z lokality Těšetice – Sutny, a 3 soubory o alespoň několika desítkách vzorků z Dolního Rakouska, Panonské a Západoslovenské nížiny. Nezjistíme jen data o složení keramické hmoty, provenienci jejích složek, způsobu tváření, užívání, mechanismech fragmentace a depozice. Statistickou analýzou zároveň posoudíme, nakolik jsou znaky variabilní nebo standardizované, nakolik komplexní je operační řetězec keramických plastik, a zda se liší v různých regionech. Získaná data objasní roli fenoménu ženských keramických plastik v neolitické společnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.