Project information
K možnostem zkoumání různých faktorů výuky na procesy učení (faktory učení)

Project Identification
MUNI/A/1485/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je obsahová i metodologická podpora vlastních výzkumných aktivit studentů doktorského studia studijního programu Pedagogika na Ústavu pedagogických věd FF MU. Zastřešujícím tématem pro začleněné doktorské projekty jsou procesy učení a vyučování. Konceptuálním rámcem studentských výzkumů jsou efekty vzdělávání a to nejen v podobě vzdělávacích výsledků. Projekty spojuje snaha poznat a porozumět široké paletě faktorů, které přispívají k vysvětlení variability výsledků učení. Studentské projekty tohoto rámce profilují obor, šetření mají význam pro vzdělávací praxi i politiku, stejně jako pro rozvoj metodologie výzkumu v pedagogických vědách.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.