Project information
Velké otázky ve studiu náboženství: Snaha o propojování humanitní a přírodovědné expertízy (VESNA)

Project Identification
MUNI/A/1435/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Jedním z významných trendů nedávného vývoje interdisciplinárních výzkumů náboženství je odvaha znovu řešit velké otázky. Výzvu, kterou představuje komplexnost velkých otázek se tento trend snaží adresovat zvyšováním komplexnosti nových teorií a metod, jejichž budování provází řešení nesnadné otázky - jak dosahovat účelné syntézy rozdílných úrovní vysvětlení daného jevu? Jedním z předkládaných řešení je snaha kombinovat tři proudy analýzy: detekování široce rozšířených trendů a vzorců náboženského myšlení a chování napříč kulturami, studium jejich historického vývoje a výzkum kauzálních vztahů jednotlivých faktorů stojících v jejich pozadí. Každý z těchto tří proudů přitom usiluje o efektivní propojování expertízy humanitních a přírodních věd, kde sdílí důraz na kvantifikovatelnost, nicméně obsahují zároveň kritickou reflexi o jeho nedokonalostech a snaží se hledat řešení, která by neztrácela kontextuální nuance a detaily. Mezi praktické výzvy tak patří osvojování a aplikace nových metod, které umožňují budovat velké teorie tzv. “bottom-up”, tedy od lokálních nuancí až po velké mezikulturně rozšířené vzorce. U prvního proudu se stěžejním stává kvalifikované kódování dat z etnografických databází pro mezikulturní srovnávání. U druhého proudu se přidává síťová analýza či zpracování historických geografických dat, která umožňuje vystopovat vzájemné historické vlivy. U třetího proudu pak jak tlak na techniky antropologického a behaviorálně ekologického sběru dat, který provází terénní experiment, tak tlak na osvojení fyziologických a behaviorálních měření v experimentu laboratorním. Tento syntetizující přístup vyžaduje včasné zvyšování expertízy mladých badatelů a studentů, kterou projekt podpoří skrze “hands-on” workshopy a následné zapojování nově zpracovaných dat do výzkumu náboženství.

Publications

Total number of publications: 54


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.