Testová úzkost žáků sekundárního vzdělávání (TUŽ)

Project Identification
MUNI/A/1355/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Testový strach představuje mezinárodně rozšířený koncept zahrnující emocionální, fyziologickou, kognitivní a behaviorální reakci na situace testového charakteru, ve které je jedincův výkon hodnocen. Přemíra testového strachu u žáků má za následek dlouhodobé snížení výkonu ve škole, zhoršení vzdělávacích výsledků, podstatný pokles žákovy sebedůvěry a sebehodnocení, a nebo také záškoláctví. Rozsáhleji však tato problematika na území České republiky zkoumána nebyla. Výzkum si tedy klade za cíl zjistit, do jaké míry se žáci sekundárního vzdělávání potýkají s testovým strachem, do jaké míry tento strach koreluje s jejich sebedůvěrou, vzdělávacími výsledky či učitelskou podporou a rovněž jak ho vybraní učitelé u žáků vnímají. Výsledky nám pomohou zodpovědět otázky na akutnost tohoto neblahého fenoménu v českém prostředí a objevit několik jeho možných determinantů.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.