Informace o projektu
Testová úzkost žáků sekundárního vzdělávání (TUŽ)

Kód projektu
MUNI/A/1355/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Testový strach představuje mezinárodně rozšířený koncept zahrnující emocionální, fyziologickou, kognitivní a behaviorální reakci na situace testového charakteru, ve které je jedincův výkon hodnocen. Přemíra testového strachu u žáků má za následek dlouhodobé snížení výkonu ve škole, zhoršení vzdělávacích výsledků, podstatný pokles žákovy sebedůvěry a sebehodnocení, a nebo také záškoláctví. Rozsáhleji však tato problematika na území České republiky zkoumána nebyla. Výzkum si tedy klade za cíl zjistit, do jaké míry se žáci sekundárního vzdělávání potýkají s testovým strachem, do jaké míry tento strach koreluje s jejich sebedůvěrou, vzdělávacími výsledky či učitelskou podporou a rovněž jak ho vybraní učitelé u žáků vnímají. Výsledky nám pomohou zodpovědět otázky na akutnost tohoto neblahého fenoménu v českém prostředí a objevit několik jeho možných determinantů.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.