Testová úzkost žáků nižšího sekundárního vzdělávání

Autoři

ŠEJNA Erik

Rok publikování 2022
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník příspěvků XXX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://drive.google.com/file/d/1inlseHD6yp7pNcax6yCF61O_HUlHj0ME/view
Klíčová slova Test Anxiety; School Anxiety; Fear of Failure; Fear at school
Popis Testová úzkost představuje mezinárodně rozšířený koncept zahrnující emocionální, fyziologickou, kognitivní a behaviorální reakci na situace testového charakteru, ve které je jedincův výkon hodnocen. Přemíra testového strachu u žáků má za následek dlouhodobé snížení výkonu ve škole, zhoršení vzdělávacích výsledků, podstatný pokles žákovy sebedůvěry a sebehodnocení, a nebo také záškoláctví. Rozsáhleji však tato problematika na území České republiky zkoumána nebyla. Výzkum si tedy klade za cíl zjistit, do jaké míry se žáci nižšího sekundárního vzdělávání potýkají s testovým strachem a jak významně tento strach koreluje s jejich vnímanou self-efficacy, vzdělávacími výsledky, vnímanou sociální úzkostí, třídním klimatem a jejich demografickými údaji. Následujícím cílem výzkumu bude rovněž adaptovat zahraniční škálu Children Test Anxiety Scale a otestovat ji její použití pro populaci českých žáků. Jelikož sběr dat proběhne v září 2022, na konferenci bude prezentována finální podoba metodologie otestovaná pilotáží.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.