Heterosexismus žáků v nižším sekundárním vzdělávání

Autoři

ŠEJNA Erik

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V rámci své diplomové práce jsem na jaře 2019 realizoval výzkum postojů k homosexualitě žáků 8. a 9. tříd na základních školách a tercie a kvarty na víceletých gymnáziích (n = 316). Postoje k homosexualitě byly zahrnuty pod koncept heterosexismu, a tedy společností vštípené ideologie o jediné „správné“ formě sexuality, z níž pak negativní postoje vůči homosexuálům krystalizují. V tomto příspěvku prezentuji výsledky, jež vyplývají z kvantitativního šetření za použití standardizovaných dotazníků a které odpovídají na otázky ohledně současných postojů žáků nižšího sekundárního vzdělávání k homosexualitě. V neposledním řadě rovněž odkryji možné souvislosti těchto postojů s pohlavím, typem navštěvované školy, ročníkem, místem bydliště či náboženským vyznáním.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.